.:معجزه:.

این چند وقت یکی از بهترین دوستام یه گشایشی در کارش افتاد

که من فقط یاد این یه بیت فوق العاده افتادم:

«آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند           /         آیا شود که گوشه ی چشمی به ما کنند»

/ 0 نظر / 105 بازدید